blog
cách xóa cookie của trình duyệt web đơn giản

Cookie thực chất là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm (theo Wiki).

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xóa cookie của những trình duyệt web mà các bạn thường dùng như: Chrome, Firefox, IE, Coccoc.

Cách xử lý: 1 – Xóa Cookie Chrome trên Máy tính

Hướng dẫn cách xóa cookie của trình duyệt
Bước 1:Mở trình duyệt và nhấp chuột vào biểu tượng bánh hamburger ở góc phải màn hình. Trên các phiên bản Chrome cũ hơn bạn sẽ thấy biểu tượng bánh xe hoặc cái cờ lê.

Bước 2:Nhấp chuột vào Tools (Công cụ) > Clear Browsing Data (Xóa Dữ liệu Truy cập) trong danh sách thả xuống.

Bước 3:Chọn khoảng thời gian bạn muốn xóa. Nếu muốn xóa toàn bộ cookie, hãy chọn the beginning of time (Từ lúc bắt đầu).

Bước 4:Tích vào Cookies and other site and plug-in data (Cookie và dữ liệu các trang và plug-in). Tích và bỏ tích các tùy chọn theo mong muốn.

Bước 5:Nhấp chuột vào Clear Browsing Data. Cookie và các dữ liệu được chọn khác sẽ được xóa.

Cách xử lý: 2 – Cách Xóa Cookie Chrome trên Di động

Bước 1:Mở Chrome trên thiết bị di động và nhấp chuột vào trình đơn ‘hamburger’ ở góc phía trên bên phải.

Bước 2:Nhấn chọn ‘Settings’ (Thiết lập).

Bước 3:Chọn ‘Privacy’ (Riêng tư).

Bước 4:Chọn ‘Clear Cookies, Site Data’ (Xóa Cookie, Dữ liệu Trang). Xác nhận yêu cầu tiếp theo trên màn hình.

Cách xử lý: 3 – cách xóa cookie Safari trên Di động

Bước 1:Mở Settings (Thiết lập) > Safari.

Bước 2:Kéo xuống dưới và chọn Clear Cookies and Data (Xóa Cookie và Dữ liệu).

Bước 3:Chọn Clear Cookies and Data để xác nhận.

Cách xử lý: 4 – Cách xóa cookie Safari trên Máy tính

Bước 1:Mở Safari và chọn ‘Safari’ ở đầu trình đơn, chọn tiếp ‘Preferences’ (Tùy chỉnh).

Bước 2:Chọn Privacy (Riêng tư).

Bước 3:Nhấp chuột vào ‘Remove All Website Data’ (Xóa Toàn bộ Dữ liệu Trang web). Đồng ý yêu cầu xác nhận.

Cách xử lý: 5 – Cách xóa cookie Firefox

Bước 1:Mở trang chủ firefox và chọn Settings (Thiết lập) trong trình đơn.

Bước 2:Mở trang Privacy (Riêng tư). Ở dưới tùy chọn thiết lập, bạn sẽ thấy dòng chữ You may want to clear your recent history or remove individual cookies (Bạn muốn xóa lịch sử gần đây hay chỉ xóa cookie).

Bước 3:Chọn Remove individual cookies (Chỉ xóa cookie).Để xóa toàn bộ cookie, nhấp chuột vào Remove All Cookies (Xóa Toàn bộ Cookie). Trình duyệt sẽ xóa cookie ngay lập tức.Để xóa một cookie cụ thể, bạn chọn cookie muốn xóa. Giữ phím Ctrl trong khi nhấp chuột vào nhiều mục, rồi nhấn Remove Cookies (Xóa Cookie). Bạn có thể mở rộng từng trang để xóa cookie cụ thể trong trang đó.

Cách xử lý: 6 – Cách xóa cookie Internet Explorer 9, 10, 11

Bước 1:Mở trình duyệt và nhấp chuột vào nút Tools (Công cụ). Nút có hình răng cưa ở góc phía trên bên phải màn hình.Trên di động, mở Settings (Thiết lập). Chọn Options (Tùy chọn) > History (Lịch sử), sau đó tích vào hộp thoại Cookies và chọn Delete (Xóa).

Bước 2:Vào mục Safety (An toàn) > Delete browsing history (Xóa lịch sử duyệt web). Chọn mục này bạn sẽ xóa toàn bộ cookie.Nếu muốn quản lý cookie và chọn xóa từng cái cụ thể thay vì xóa tất cả, chọn Tools (Công cụ) và nhấp chuột vào Internet Options (Tùy chọn Internet). Trong tab Privacy (Riêng tư) bạn có thể thiết lập chặn và cho phép từng kiểu cookie.

Bước 3:Tích vào hộp thoại Cookies. Nếu sử dụng Internet Explorer 10, bạn sẽ thấy dòng Cookies and website data (Cookie và dữ liệu web).

Bước 4:Tích hoặc bỏ tích các tùy chọn khác theo mong muốn.

Bước 5:Nhấp chuột vào Delete (Xóa).

Cách xử lý: 7 – Cách xóa cookie Internet Explorer 8

Bước 1:Mở trình duyệt và chọn Tools (Công cụ) > Internet Options (Tùy chọn Internet).

Bước 2:Trong trang General (Chung), tìm mục Browsing History (Lịch sử duyệt web). Từ đây, bạn có thể quyết định xóa toàn bộ hoặc một số cookie:Để xóa toàn bộ cookie, bỏ chọn hộp thoại Preserve Favorite Website Data (Giữ lại Dữ liệu Website Yêu thích), tích vào hộp thoại Cookies, sau đó nhấn Delete.Để xóa cookie theo lựa chọn, vào Settings (Thiết lập) > View Files (Xem Tập tin). Chọn cookie bạn muốn xóa (giữ phím Ctrl để chọn nhiều mục) và nhấn Delete.

Cách xử lý: 8 – Cách xóa cookie Internet Explorer 8: Thanh công cụ Mới

Bước 1:Mở trình duyệt và truy cập Safety > Delete Browsing History.

Bước 2:Tích vào hộp thoại Cookies.

Bước 3:Tích và bỏ tích các mục khác trong phần lịch sử duyệt web.

Bước 4:Chọn Delete.

Cách xử lý: 9 – Cách xóa cookie Internet Explorer 7

Bước 1:Mở trình duyệt và chọn Tools (Công cụ) > Internet Options (Tùy chọn Internet).

Bước 2:Trong tab General (Chung), tìm mục Browsing History. Từ đây, bạn có thể quyết định xóa toàn bộ hoặc một số cookie:Để xóa toàn bộ cookie, nhấp chuột vào Delete, chọn Delete Cookies (Xóa Cookie) và nhấn Yes (Đồng ý).Để xóa cookie theo lựa chọn, chọn Settings > View Files. Chọn cookie muốn xoaá (Giữ phím Ctrl để chọn nhiều mục) sau đó nhấn Delete.

Cách xử lý: 10 – Cách xóa cookie Opera

Bước 1:Mở trình duyệt và truy cập Settings (Thiết lập) > Delete Private Data (Xóa Dữ liệu Riêng tư).

Bước 2:Xóa cookie.Để xóa toàn bộ cookie, bỏ tích các mục bạn muốn giữ lại (chẳng hạn như lịch sử, mật khẩu được lưu, bộ nhớ đệm, v.v.) và nhấn Delete (Xóa). Bạn sẽ thấy hộp thoại Active transfer has not been removed (Hoạt động chuyển đổi không bị xóa) nếu bạn đang tải tập tin, như vậy quá trình tải sẽ không bị gián đoạn.Để xóa cookie cụ thể, vào Manage Cookies (Quản lý Cookie). Chọn cookie muốn xóa (giữ phím Ctrl để chọn nhiều mục) sau đó nhấn Delete.

Cách xử lý: 11 – Cách xóa cookie Konqueror

Bước 1:Mở trình duyệt và truy cập trình đơn Settings > Configure Konqueror (Cấu hình Konqueror).

Bước 2:Kéo xuống và chọn Cookies.

Bước 3:Nhấp chuột vào trang Management (Quản lý).

Bước 4:Xóa cookie. Bạn có thể nhấp chuột vào Delete All (Xóa Toàn bộ) để xóa toàn bộ cookie hoặc chọn cookie muốn xóa (giữ phím Ctrl để chọn nhiều mục) rồi nhấn Delete.

Xóa cookie thường xuyên sẽ cho bạn 1 kết quả tốt nhất, và giúp cho thiết bị của bạn trở nên nhanh hơn, hoạt động ổn định tránh gặp phải tình trạng đánh cắp mật khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *