Quán net đều thay đổi khác đi so với 10 năm trước

Hầu hết những chủ quán net cũ cách đây từ 10 – 15 năm đa phần không còn kinh doanh game net vì sự thay đổi khá nhiều, từ cách quản lý, đến đầu tư cơ sở vật chất, trang trí phòng máy. Với nhiều người, các quán Internet gợi lại rất nhiều ấn tượng. Đó có thể là nơi […]

by · 13 Tháng Mười, 2017 · 0 comments · blog