Say Allo của Google đang cạnh tranh với Facebook Messenger

Người dùng có thể gọi Video và liên lạc ngay trên Gmail của mình vơi tăng sắp ra mắt mới đây của Google mang tên Say Allo bằng phương pháp phát hiện danh bạ đã áp dụng khi ra mắt. Thông tin trên được phát hiện bởi Google sau khi trang web ghi nhận bản tóm tắt gói cập nhật mới nhất […]

by · 28 Tháng Ba, 2018 · 0 comments · blog