cách xóa cookie của trình duyệt web đơn giản

Cookie thực chất là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm (theo Wiki). […]

by · 11 Tháng Tư, 2018 · 0 comments · blog